Razlika između megabita i megabajta

Test brzine Internet veze na našem sajtu vam daje rezultat izražen u megabitima u sekundi (Mbps). Na nekim drugim mestima ćete možda naići na jedinicu megabajt u sekundi (MBps). Mnoge korisnike Interneta često zbunjuju ova dva pojma i u neformalnom razgovoru se koriste naizmenično za označavanje iste stvari. Ovo je međutim pogrešno, jer je razlika između ova dva pojma ogromna.

Koja je tačno razlika između ove dve jedinice i zašto je uopšte važno da je znate? Na ovoj stranici ćemo pokušati da odgovorimo na ova pitanja i jednom zauvek otklonimo vašu sumnju.

Bit i bajt

Da bismo razumeli razliku između megabita i megabajta, neophodno je da se vratimo na početak i shvatimo šta je bit i šta je bajt.

Bit je reč koja je nastala kao skraćenica dve engleske reči koje označavaju binarnu jedinicu (binary unit). Jedan bit (binarna jedinica) informacije je jednak ili nuli ili jedinici. Sa druge strane, jedan bajt se sastoji od osam bitova i nastao je usled potrebe da se odredi jedinica za količinu podataka neophodna za sadržaj jednog karaktera (slova, broja ili znaka).

Ukratko, jedan bajt se sastoji od osam bitova, koliko je potrebno za smeštanje jednog slova ili znaka.

Megabit i megabajt

Sada kada znamo koja je razlika između bitova i bajtova, veoma je lako da ustanovimo razliku između megabita i megabajta. Veoma je bitno da obratite pažnju na sledeće: skraćenica za megabit je Mb a za megabajt MB.

Između bita i bajta sa jedne strane i megabita i megabajta sa druge postoje jedinice kilobit i kilobajt. Jedan kilobit se sastoji od 1000 bitova. Jedan kilobajt se sastoji od 1000 bajtova ili osam kilobita. Jedan megabajt se sastoji od 1000 kilobajta ili osam megabita.

Ako nakon testiranja Internet konekcije dobijete rezultat koji glasi 8,4 Mbps (megabita u sekundi), to je jednako 1,05 MBps (megabajta u sekundi). Ovaj rezultat bi u kilobitima u sekundi (Kbps) bio 8400, odnosno 1050 (KBps) kilobajta u sekundi.

Zašto je ovo bitno?

Ako koristite računar samo za jednostavne stvari i ne želite previše da se udubljujete u tehničke aspekte njegovog funkcionisanja, velika je verovatnoća da ne želite da se obazirete na ove razlike u jedinicama brzine protoka podataka. Međutim, ako ne znate razliku između ovih jedinica nećete znati kakvu tačno uslugu dobijate od Internet provajdera za novac koji plaćate.

Nakon što uradite test konekcije na našem sajtu, možete da pozovete Internet provajdera i pitate koji protok spada pod usluge koje plaćate i da uporedite njihov odgovor sa rezultatima testa. Sad kad znate razliku između megabita i megabajta, kilobita i kilobajta i bita i bajta, neće vam biti teško da brzo izračunate da li vam provajder pruža dovoljno kvalitetnu uslugu.